Program

Musik från Fem Sekel är en resa i tid och rum, musiken kommer från olika epoker och länder. Vi framför musik från 1500-talet fram till våra dagar. Vi kan anpassa programmet efter kyrkoåret med musik från 1600-talet för renässansluta, blockflöjt och sång. Materialet är delvis hämtat från samlingen Sacred Music for the Lute av Catherine Liddell. På repertoaren finns också musik av Tomas Campion, John Dowland, Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Händel, Benjamin Bristten med flera, men även svensk folkmusik i arrangemang för flöjt och gitarr.